Dzięki przychylności Mecenasów- firm, instytucji i osób fizycznych, podzielających nasze diagnozy i kanon wartości, chcemy i możemy zbudować solidne instytucjonalne zaplecze dla rozproszonego dotychczas potencjału wielu aktywnych organizacji patriotycznych i nieformalnych grup społeczników z Tarnowa i ziemi tarnowskiej a także dla ważnych społecznie inicjatyw, dzięki którym możliwe jest odkrywanie lokalnej tożsamości oraz dziedzictwa lokalnego jako fundamentalnie ważnej, acz niedocenianej ciągle, części narodowej wspólnoty.

Chcemy wspierać i dbać o dalszy rozwój najbardziej wartościowych przedsięwzięć wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych i proobronnych. W sposób szczególny te, które podkreślają wagę wspólnoty i niepodległości, krzewiąc wspólnotowe i niepodległościowe postawy.

Chcemy także promować systematyczną działalność, która głębię przesłania wynikającego z dokonań przodków, ich złożonych losów oraz piękno tradycji ukazuje wraz z wymagającym, ale i atrakcyjnym dla współczesnych rodaków zdrowym i radosnym modelem życia, opartym o Dekalog i Ewangelię.

Comments are closed.