W sobotę 6 listopada o godz. 12:00 w siedzibie naszej Fundacji przy ul. Katedralnej 1 przywitamy uczestników zjazdu środowisk i osób z terenu Małopolski i części Podkarpacia, szczególnie dbających o lokalne dziedzictwo. Następnie przejdziemy do znajdującej się nieopodal sali, w której obradować będziemy do około godziny 17:30. Pozostałe punkty programu mają luźniejszy, integracyjny charakter.

Impreza towarzyszy dziewiątej edycji Festiwalu Niepodległości. Rozpoczęły się już zapisy dla przedstawicieli tych organizacji i lokalnych badaczy – regionalistów oraz innych popularyzatorów lokalnej historii, którzy chcieliby wziąć udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

W programie pierwszej części zjazdu przewidzieliśmy referat wprowadzający, krótkie prezentacje poszczególnych organizacji oraz dyskusję. Natomiast o godzinie 16:00 zaplanowaliśmy spotkanie z przedstawicielami samorządów oraz instytucji publicznych. W czasie tego spotkania omawiane będą m.in. kwestie powołania Komitetu na rzecz Święta Państwowego 30/ 31 X (w rocznicę zwycięskich zrywów niepodległościowych w Tarnowie, Bochni, Nowy Sączu, Krakowie, na Podhalu, w Rzeszowie, Sanoku, Cieszynie i Wadowicach) a także Rady Ochrony i Promocji Dziedzictwa Lokalnego, która ma stanowić płaszczyznę bieżących kontaktów samorządów i instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi w naszym regionie.

Oficjalną część zjazdu zakończy rozpoczynający się o godzinie 18:00 na placu Sobieskiego Capstrzyk z udziałem wielu drużyn harcerskich z regionu oraz mieszkańców Tarnowa w 110. rocznicę powstania tarnowskiego harcerstwa. Pod koniec Capstrzyku zaplanowaliśmy wspólne śpiewanie przed „Białym Domem” na ul. Narutowicza, czyli w miejscu w którym 103 lata temu powstała najsłynniejsza pieśń harcerska „Płonie ognisko i szumią knieje”.

Organizację zjazdu dofinansowuje Województwo Małopolskie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU należy nadesłać na adres: kontakt@fpps.pl podając imię, nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy oraz krótkie (dosłownie kilka zdań) informacje o reprezentowanym środowisku lub organizacji i/ lub osiągnięciach na polu kultywowania lokalnego dziedzictwa i dbałości o pamięć lokalną.

Zwrotnie, po kwalifikacji uczestnika, prześlemy szczegółowe informacje o zjeździe.

Comments are closed.