Cyklem o wyjątkowym – dla urzeczywistnienia celów przyświecających Fundacji, ale także olbrzymim, a wciąż niewykorzystanym dla budowy mocnej marki Tarnowa – potencjale jest organizowany od 9 lat Festiwal Niepodległości. Obsługa cyklu oryginalnych przedsięwzięć realizowanych pod tym szyldem oraz ich systematyczny rozwój będą zatem obszarem pierwszorzędnej działalności Fundacji. Chcemy, aby ranga Festiwalu systematycznie wzrastała. Tak, aby w niedalekiej przyszłości stał się on wydarzeniem bardzo ważnym nie tylko w mieście i regionie, ale co roku wyczekiwanym przez uczestników z całego kraju.

W najbliższej przyszłości mamy zamiar rozpocząć akcję grantowego wsparcia (w ramach programu konkursowego i pomocy doraźnej) projektów i przedsięwzięć organizacji i grup, które wzbogacą koncepcję i program tarnowskiego Festiwalu Niepodległości. W sposób szczególny chcemy pomagać inicjatywom angażującym w organizację Festiwalu młodzież.

Comments are closed.