Lokal Fundacji i jego infrastruktura (sala rekracyjna i konferencyjna, użytkowy hol, węzeł sanitarny, sprzęt rtv i audio, drukarka, ekspress do kawy, czajnik elektryczny, meble i inne) są otwarte dla wszystkich organizacji i grup, podzielających wartości misyjne Fundacji, które potrzebują takiego lokalowego i infrastrukturalnego wsparcia. Wystarczy się do nas zgłosić !

Już teraz nieodpłatnie użyczamy fundacyjne pomieszczenia i infrastrukturę kolejnym organizacjom, m.in. harcerzom z ZHR, strzelcom, rekonstruktorom, klubom historycznym i klubom dyskusyjnym. Dla wielu z tych grup i organizacji Katedralna 1 to już w tej chwili także konkretny, podstawowy adres ich działalności.

Pozyskujemy do takiej, bardzo już bliskiej, współpracy kolejne środowiska, zapraszając do niej następnych – wszystkich, którzy sobie tego życzą.

Comments are closed.