Zapraszamy na drugi multimedialny podwieczorek wszystkich, którym historia i potrzeby wspólnoty zamieszkującej Tarnów i ziemię tarnowską są bliskie i drogie. W niezobowiązującej, luźnej atmosferze, przy kawie/herbacie i ciastku, odnosząc się do treści przygotowanych prezentacji edukacyjnych i artystycznych, w gronie zdeklarowanych lokalnych patriotów chcemy rozmawiać o lokalnych – i nie tylko – dziejach, czyli nie tylko o historii …

„Salon Tarnocentrystów” jest pierwszym, cyklicznym przedsięwzięciem w ramach tworzonego przy Fundacji Tarnowskiego Klubu Dialogu. Na salonowy podwieczorek Fundacja zaprasza do swojego lokalu (wejście od strony placu Katedralnego) w każdą przedostatnią lub ostatnią niedzielę każdego miesiąca.

Najbliższy „Salon” już 26 września o godz. 16:00.

Comments are closed.