W najbliższą sobotę 19 lutego zapraszamy do wzięcia udziału w kameralnych obchodach 176. rocznicy powstania krakowskiego, którego pierwszy akt dokonał się w Tarnowie oraz równolegle obchodzonej rocznicy rzezi galicyjskiej, zwanej też rzezią tarnowską – dwóch powiązanych ze sobą, niezwykle ważnych, choć tragicznych wydarzeń w dziejach nie tylko regionu tarnowskiego. Obchody rozpocznie o godzinie 11:30 tradycyjne spotkanie modlitewne przy Mogile Rabacyjnej na Cmentarzu Starym w Tarnowie. Po modlitwie i zapaleniu zniczy organizatorzy zapraszają – w południe – do lokalu Fundacji na placu Katedralnym. Będzie tam można wysłuchać multimedialnego wykładu „Tragiczny rok 1846” . Zaprezentowana zostanie także sylwetka Jana Tyssowskiego, pochodzącego z Tarnowa dyktatora powstania krakowskiego, wybitnej postaci wymienianej na kartach podręczników historii, która … do dzisiaj nie doczekała się w mieście swojego urodzenia jakiegokolwiek śladu pamięci o niej. Niepowodzeniem zakończyły się starania Fundacji o nadanie przez Radę Miejską imienia J.Tyssowskiego jednej z tarnowskich ulic w roku ubiegłym, który był rokiem 210. rocznicy urodzin tego zasłużonego patrioty i działacza niepodległościowego i jednocześnie rokiem 175. rocznicy powstania krakowskiego.

Środowisko twórców Fundacji, zainspirowane onegdaj przez ś.p. Antoniego Sypka, od wielu lat stara się aktywnie pamiętać o wydarzeniach z roku 1846, wspominać ich bohaterów i ofiary. W roku ubiegłym, podczas uroczystości rocznicowych odbytych w obecności kilkunastu szefów lokalnych samorządów z regionu zainaugurowane zostały starania o uzupełnienie tablicy informującej o liście pochowanych w mogile rabacyjnej na Starym Cmentarzu. Na dotychczasowej tablicy wymienia się ich niespełna 50, tymczasem zweryfikowano co najmniej 207 pochowanych tu osób. Rozważane jest także ufundowanie większego pomnika i wkomponowanie w niego wszystkich nazwisk, do których dotarł podczas wieloletnich badań monograficznych pan Bogusław Andrzej Baczyński. Sprawie tablicy i/lub pomnika Fundacja będzie chciała nadać właściwy, formalny już bieg, podczas organizowanej za kilka tygodni konferencji z udziałem wszystkich zainteresowanych. W proces decyzyjny i finansowanie przedsięwzięcia inicjatorzy chcą włączyć m.in. samorządy wszystkich gmin i powiatów, których mieszkańcy zostali pochowani w tym niezwykłym, wspólnym grobie. A pochodzą oni co najmniej z kilkunastu współczesnych gmin i 4 powiatów.

Comments are closed.