W ramach tego przygotowywanego od pewnego czasu i zaplanowanego na najbliższą dekadę, projektu edukacyjno-badawczego, którego forpocztą była m.in. Narodowa Wirtualna Sztafeta Pamięci o Więźniach Pierwszego Transportu do KL Auschwitz z czerwca 2020 r. i obszerna plenerowa wystawa, chcemy zebrać możliwie kompletne informacje i materiały o każdym z polskich więźniów KL Auschwitz, w szczególności o uczestnikach pierwszych transportów w roku 1940 do tego niemieckiego obozu stworzonego dla Polaków, a także innych rodakach więzionych i mordowanych w pozostałych niemieckich obozach śmierci oraz innych miejscach w latach 1939 – 1945.

Projekt przewiduje:

  • realizację szeroko zakrojonej kampanii społecznej, przypominającej, że KL Auschwitz i inne obozy na terenie okupowanej Polski były obozami stworzonymi przez Niemców dla Polaków i to nasi rodacy stanowili dominującą większość więźniów i ofiar tych obozów w pierwszych latach ich funkcjonowania
  • organizację cyklu seminariów naukowych (w tym spotkań roboczych badaczy tematu) i konferencji popularnonaukowych oraz umożliwienie wykonania badaczom i pasjonatom historii wykonania możliwie wyczerpujących kwerend archiwalnych, dotyczących tematyki projektu
  • prowadzenie specjalnego serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych (pierwszenumery.pl i firstnumbers.pl)
  • sukcesywne gromadzenie dokumentów, relacji, świadectw, również dotyczących wcześniejszej i późniejszej działalności polskich więźniów niemieckich obozów
  • działalność wydawniczą, w ramach której opracowywane i publikowane byłyby biogramy polskich więźniów niemieckich obozów
  • realizację cyklu miniatur filmowych i krótkometrażowych filmów dokumentalnych prezentujących sylwetki polskich więźniów niemieckich obozów.

Comments are closed.