W ramach tego przygotowywanego od pewnego czasu i zaplanowanego na najbliższą dekadę, projektu edukacyjno-badawczego, którego forpocztą była m.in. Narodowa Wirtualna Sztafeta Pamięci o Więźniach Pierwszego Transportu do KL Auschwitz z czerwca 2020 r. i obszerna plenerowa wystawa, chcemy zebrać możliwie kompletne informacje i materiały o każdym z polskich więźniów KL Auschwitz, w szczególności o uczestnikach pierwszych transportów w roku 1940 do tego niemieckiego obozu stworzonego dla Polaków, a także innych rodakach więzionych i mordowanych w pozostałych niemieckich obozach śmierci oraz innych miejscach w latach 1939 – 1945.

Projekt przewiduje:

  • realizację szeroko zakrojonej kampanii społecznej, przypominającej, że KL Auschwitz i inne obozy na terenie okupowanej Polski były obozami stworzonymi przez Niemców dla Polaków i to nasi rodacy stanowili dominującą większość więźniów i ofiar tych obozów w pierwszych latach ich funkcjonowania. Częścią tej kampanii jest coroczna, realizowana już od kilku lat, akcja „14czerwca.PL”, w trakcie której popularyzujemy, szczególnie wśród elit rządzących i medialnych, symbol trójkąta z literą P, jakim oznaczani byli więźniowie polityczni w niemieckich obozach (największą ich grupę stanowili Polacy, tak oznakowani zostali m.in. więźniowie pierwszego transportu z Tarnowa do KL Auschwitz 14 czerwca 1910 r. i kolejnych w pierwszej fazie funkcjonowania obozu)
  • organizację cyklu seminariów naukowych (w tym spotkań roboczych badaczy tematu) i konferencji popularnonaukowych oraz umożliwienie wykonania badaczom i pasjonatom historii możliwie wyczerpujących kwerend archiwalnych, dotyczących tematyki projektu
  • prowadzenie specjalnego serwisu internetowego w kilku wersjach językowych (pierwszenumery.pl, firstnumbers.pl, ersteausgaben.pl, premiersnumeros.pl, primerasediciones.pl)
  • sukcesywne gromadzenie dokumentów, relacji, świadectw, również dotyczących wcześniejszej i późniejszej działalności polskich więźniów niemieckich obozów
  • działalność wydawniczą, w ramach której opracowywane i publikowane byłyby prezentacje, przybliżające sylwetki i dokonania najważniejszych polskich więźniów niemieckich obozów
  • realizację cyklu miniatur filmowych i krótkometrażowych filmów dokumentalnych prezentujących sylwetki polskich więźniów niemieckich obozów.

Comments are closed.