Mając nadzieję na nawiązanie w tym zakresie długofalowej współpracy z samorządem, chcemy wesprzeć ideę powstania w realnej przestrzeni Tarnowa miejsca, w którym na specjalnych, trwałych tabliczkach przywołane zostaną nareszcie nazwiska i zasługi zmarłych już, wybitnych tarnowian i związanych z ziemią tarnowską osób; szczególnie tych, które dotychczas nie doczekały się znaczącego upamiętnienia. Chcemy wykorzystać przestrzeń ogólnie dostępną i dobrze położoną, ale także na tyle dużą, aby Panteon mógł być uzupełniany o kolejne tabliczki z nazwiskami w przyszłości.

Ideę Panteonu Tarnowskiego poprzedzą i będą systematycznie wspomagać/ uzupełniać lokalne serwisy internetowe (m.in. TARNOPEDIA.pl), w których publikowane będą m.in. biogramy najwybitniejszych mieszkańców, artykuły dokumentujące ich życie i zasługi dla lokalnej wspólnoty oraz udział w najważniejszych wydarzeniach z dziejów Tarnowa, regionu i kraju.

Comments are closed.