Trwają prace nad powołaniem do życia oraz stworzeniem w roku 2022 stabilnych podstaw technicznych i organizacyjnych dla funkcjonowania i rozwoju internetowego portalu informacyjno-edukacyjnego, popularyzującego lokalne dziedzictwo historyczne. Jego nazwa i jednocześnie przyszły adres w sieci to: DziedziczyMY.pl

Zadaniem portalu będzie gromadzenie, merytoryczne opracowywanie i w możliwie atrakcyjny sposób upowszechnianie tekstów popularyzatorskich oraz relacji i wspomnień świadków lokalnej historii, w tym realizacja materiałów audiowizualnych odnoszących się do istotnych wydarzeń, ciekawych biografii i wszelkich przejawów dziedzictwa danej
wspólnoty lokalnej, szczególnie tych nieznanych lub zapomnianych, a których znaczenie wykracza poza ramy tej wspólnoty.

W ramach działalności portalu powstaną m.in. wirtualne: Encyklopedia Dziejów Lokalnych i Dziedzictwa Lokalnego (Lokalpedia.pl), czy Kalendarz Dziejów Lokalnych oraz kilka cykli multimedialnych. Zespół redakcyjny, przy współpracy z samorządami lokalnymi, instytucjami kultury (w tym muzeami) i licznymi organizacjami pozarządowymi ma także na bieżąco zapowiadać i relacjonować wszelkie wydarzenia, upamiętniające lokalne dziedzictwo historyczne poszczególnych miast, gmin i powiatów.

Jednym z celów projektu jest także budowa i integracja wokół portalu otwartej na merytoryczną debatę społeczności badaczy, pedagogów, pasjonatów i popularyzatorów lokalnej historii oraz innych osób zainteresowanych ukazującymi się w portalu treściami.
Portal DziedziczyMY.pl ma przełamać wszechobecną narrację, w której to rzeczywistość wykreowana w tak czy inaczej pojmowanym centrum i przez związane z nim elity wpływa(ła) dominująco na bieg dziejów narodu, gdy tymczasem historia tworzona w lokalnych ośrodkach wpływa(ła) na losy narodowej wspólnoty w nie mniejszym stopniu.

W pierwszym etapie (rok 2022) zasięg merytoryczny i redakcyjny portalu ma objąć całe województwo małopolskie oraz przynajmniej niektóre części województw: podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W kolejnych latach portal ma objąć cały kraj.

OPIEKA i WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

Do udziału w projekcie zapraszamy m.in. takich historyków, jak:

prof. dr hab. Andrzej Chwalba – profesor UJ, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, wybitny autorytet w dziedzinie historii Polski i historii powszechnej przełomu wieków XIX i XX

Jerzy Giza – historyk, autor monografii „Organizacja WOLNOŚĆ Rok 1918”, dyrektor pierwszego Niepublicznego Zespołu Szkół w Krakowie, pedagog, Honorowy Obywatel Nowego Sącza

Leszek Zakrzewski – historyk, prezes O/ Nowy Sącz Polskiego Towarzystwa Historycznego

dr Robert Kowalski – historyk, prezes O/ Nowy Sącz Polskiego Towarzystwa Historycznego, dyrektor Muzeum Podhalańskiego

dr hab. Krzysztof Nowak/ dr hab. Miłosz Skrzypek – pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego, uznani badacze dziejów Śląska

mgr Janusz T. Nowak – starszy kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, autor m.in. monografii „Wieża Wolności”

dr Jerzy Majka – b. kustosz Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, autor monografii „Garnizon Rzeszowski”

Lesław Dall – historyk, regionalista (Zakopane)

Michał Siwiec – Cielebon – historyk, regionalista, dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 pp (Wadowice)

dr hab. Józef Brynkus – historyk, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu dydaktyki historii i historii najnowszej

prof dr. hab Edmund Juśko – historyk, prezes PTH O/ Tarnów, m.in. autor monografii „Szkolnictwo polskie na terenie Galicji w dobie I wojny światowej”

dr dh Maria Żychowska – historyk, regionalistka, archiwistka, autorka wielu książek, m.in. badaczka dziejów harcerstwa,
obdarzona tytułem „Świadka Historii” IPN i wyróżniona „Szablą Niepodległości”

dr Janusz Kozioł – historyk, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie

dr Jan Hebda – historyk, regionalista, m.in. badacz dziejów ruchu ludowego

dr Marek Smoła – historyk, regionalista, filatelista, nauczyciel, b. dyrektor IV LO w Tarnowie

dr Paweł Juśko – historyk, regionalista, redaktor naczelny kilku periodyków naukowych i popularnonaukowych

Piotr Filip – lokalny badacz i popularyzator historii Tarnowa

Mieczysław Czosnyka – lokalny badacz i popularyzator historii Tarnowa, pedagog, redaktor naczelny „Rocznika Tarnowskiego”

Mateusz Olejnik – historyk, pedagog, regionalista, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Świat Pracy (Tarnów)

Wojciech Święs – historyk, pracownik Książnicy Cieszyńskiej

Irena French – historyk, kustosz Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Adam Rybka – historyk, regionalista (Bochnia)

Janusz Paprota – historyk, pracownik Muzeum Regionalnego im. Fischera w Bochni

Rafał Kocoł – historyk, kierownik Działu Historycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Rafał Bednarczyk – socjolog, historyk, specjalizujacy się w historii tarnowskiej „Solidarności” , autor wielu publikacji na ten temat

Zdzisław Sumara – b. działacz Solidarności i twórca Ośrodka Dokumentacji Czynu Niepodlegościowego Tarnina w Tarnowie, autor wielu publikacji i opracowań dot. małopolskiej „Solidarności”

Adam Gliksman – historyk, najwybitniejszy specjalista w zakresie historii NSSZ „Solidarność” w Małopolsce, autor m.,in. „Leksykonu Ludzi Małopolskiej „Solidarności”

Wojciech Sypek – historyk, pedagog, regionalista (Tarnów), członek zarządu Fundacji im. Jana Szczepanika

REALIZATORZY

Do realizatorów projektu, autorów koncepcji i zaproszonych do udziału w projekcie wykonawców technicznych należą m.in. :

Piotr Dziża – pomysłodawca i główny kreator projektu. W przeszłości wydawca i redaktor naczelny m.in. Polskiego Atlasu Gospodarczego, Atlasu Samorządowego, Tarnowskiego Informatora Kulturalnego „Akcenty” i portalu inTARnet.pl. Dziennikarz i działacz wielu organizacji pozarządowych. Moderator Wszechnicy Obywatelskiej i Narodowej (od 2010 r.), pomysłodawca i organizator Festiwalu Niepodległości w Tarnowie (9 edycji od roku 2012). Inicjator powołania Społecznego Komitetu Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz ustanowienia, corocznego lokalnego święta „Tarnów – Pierwsze Niepodległe”, sekretarz Kapituły Nagród „Szabla Niepodległości” i „Ryngraf Niepodległości, pomysłodawca i koordynator wielu programów dokumentacyjno-promocyjnych i kampanii społecznych, np. „Pierwsi Niepodlegli”, Narodowa Wirtualna Sztafeta Pamięci o Więźniach I Transportu do KL Auschwitz.

Piotr Olszówka – socjolog, przedsiębiorca, społecznik, główny Fundator i prezes zarządu Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych „Linking
Foundation”

Daniel Tymoszuk – ekonomista, menedżer, społecznik, główny fundator Fundacji PRO PATRIA SEMPER

Tomasz Kita – prezes Fundacji im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

Maciej Wietrzyk – prawnik, społecznik, skarbnik Fundacji PRO PATRIA SEMPER

Michał Sroka – dyplomowany operator filmowy, odpowiedzialny za oświetlenie i dźwięk/ kompleksową organizację planu zdjęciowego

Jakub Szydłowski – doświadczony operator filmowy, specjalista od oświetlenia, ewent. pomoc przy montażach

Patryk Stępniak- Pater – dyplomowany artysta- plastyk – grafik komputerowy, operator i montażysta filmowy, redaktor
projektu

Wojciech Podleśny – niezwykle doświadczony specjalista w zakresie DTP, mający na swoim koncie mnóstwo
przygotowanych do druku od podstaw publikacji, redaktor projektu

Dawid Halmann – muzyk, grafik, podróżnik, poeta, organizator wielu przedsięwzięć tożsamościowych, gier historycznych,
założyciel Fundacji Tradycji Miast i Wsi i właściciel „Herberciarni” w Rzeszowie (a od roku w Krakowie)

Krzysztof Brożek – reżyser-dokumentalista, autor m.in. filmów „Co się stało z porozumieniem gdańskim ?”, czy „Raport z Auschwitz”

Gabriela Mruszczak – dyplomowana reżyserka filmowa, dokumentalistka, autorka wielu filmów dokumentalnych i notacji dotyczących tematyki KL Auschwitz, w tym dokumentu „Koledzy. Portrety z Pamięci” – o więźniach I Transportu

Urszula Stolarczyk – nauczyciel języka angielskiego, społeczniczka, tłumaczka

Stanisław Siekierski – fotograf, kolekcjoner fotografii i ikonografii z Tarnowa i Małopolski, lokalny badacz historii

Marek Tomaszewski – kolekcjoner fotografii z okresu autonomii galicyjskiej i dwudziestolecia międzywojennego, współautor i autor wielu albumów o Tarnowie i Małopolsce, lokalny badacz i pasjonat historii

Marek Cepela – drużynowy 1 Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego (ZHR)

Tomasz J. Schabowski – prawnik, prezes stowarzyszenia „Tarnów Pierwsze Niepodległe”

Elżbieta Ostrowska – pedagog VII LO w Tarnowie, społeczniczka

Rafał Halski – polonista, pedagog Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Szczepanika


Comments are closed.