Wieloletni projekt – inaugurowany w 2021 roku – ma na celu przypomnienie sylwetek nieznanych powszechnie lub zapomnianych osób – przede wszystkim z terenu Polski południowo-wschodniej – najaktywniej zaangażowanych w budowę ruchu „Solidarność” oraz działalność opozycji demokratycznej i niepodległościowej w latach 70. i 80 – tych XX w.

Ten dokumentacyjny (edukacyjno-badawczy) projekt przewiduje:

  • realizację szeroko zakrojonej kampanii społecznej, przypominającej, że na terenie Małopolski i Podkarpacia prowadzona była w latach 70. i 80. intensywna działalność opozycyjna wobec władz PRL, w tym również konspiracyjna aktywność na rzecz odzyskania niepodległości
  • organizację cyklu seminariów naukowych (w tym spotkań roboczych badaczy tematu) i konferencji popularnonaukowych oraz umożliwienie wykonania badaczom i pasjonatom historii wykonania możliwie wyczerpujących kwerend archiwalnych, dotyczących tematyki projektu
  • prowadzenie specjalnego serwisu internetowego
  • sukcesywne gromadzenie dokumentów, relacji, świadectw, również dotyczących wcześniejszej i późniejszej działalności bohaterów projektu
  • działalność wydawniczą, w ramach której opracowywane i publikowane byłyby biogramy bohaterów projektu
  • rejestrację jak największej ilości relacji i wywiadów (w formie profesjonalnego zapisu audio-video) z bohaterami projektu i innymi świadkami ich działalności
  • realizację cyklu miniatur filmowych i krótkometrażowych filmów dokumentalnych prezentujących sylwetki polskich więźniów niemieckich obozów.

Jeśli chcesz zaproponować kogoś do upamiętnienia w ramach naszego projektu, posiadasz informacje, dokumenty i inne materiały dotyczące takiej osoby lub osób, prosimy o kontakt z nami: festiwal@intarnet.pl

Comments are closed.