Stałe polecenie przelewu lub jednorazowa wpłata w bankowości internetowej:

Należy odszukać zakładkę dokonywania przelewów stałych i uzupełnić dane numer konta złotówkowego: PLN 61 1090 2590 0000 0001 4661 2071 / numer konta w euro: EUR 96 1090 2590 0000 0001 4661 2120


Stałe polecenie przelewu w lokalu swojego banku:

Należy przekazać naszą nazwę, poniższy numer konta oraz podać częstotliwość dokonywania przelewów złotówkowego: PLN 61 1090 2590 0000 0001 4661 2071 / numer konta w euro: EUR 96 1090 2590 0000 0001 4661 2120


Stałe polecenie przelewu na arkuszu papieru:

1. w górnej części wpisujemy nazwę odbiorcy oraz jego adres czyli Odbiorca: Fundacja Pro Patria Semper, ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów

2. podajemy numer konta, na jaki mają zostać przelane pieniądze numer konta PLN 61 1090 2590 0000 0001 4661 2071 / numer konta EUR 96 1090 2590 0000 0001 4661 2120

3. podajemy kwotę oraz kwotę słownie oraz częstotliwość czyli … pln, słownie … polskich złotych, raz w miesiącu na każdy np. 15 dzień miesiąca

4. podajemy dane zleceniodawcy (swoje) przelewu, numer swojego konta nazwę swojego banku czyli Zleceniodawca: swoje imię i nazwisko i adres, Bank …,  Nr. Konta … .

5. wpisujemy tytuł przelewu czyli np. na realizację celów statutowych fundacji

6. podpisujemy dokument (ten sam podpis jak w swoim banku) i podajemy datę.

Dokument można złożyć samemu w swoim banku lub przekazać nam.
W razie pytań prosimy o kontakt z numerem: Skarbnik p. Maciej +48 515 433 838 lub p. Daniel +48 604 752 991

Comments are closed.