Działalność Fundacji oparta została o dwa równoważne filary jej aktywności.

W ramach pierwszego filara chcemy kontynuować i rozwijać tożsamościowe projekty, realizowane dotychczas – z pewnymi sukcesami na polach edukacji, nauki, promocji i kultury – przez animatorów powołania Fundacji.

Cyklem o wyjątkowym – dla urzeczywistnienia celów przyświecających Fundacji, ale także olbrzymim, a wciąż niewykorzystanym dla budowy mocnej marki Tarnowa – potencjale jest organizowany od 10 lat Festiwal Niepodległości. Obsługa cyklu oryginalnych przedsięwzięć realizowanych pod tym szyldem oraz ich systematyczny rozwój będą zatem obszarem pierwszorzędnej działalności Fundacji. Chcemy, aby ranga Festiwalu systematycznie wzrastała. Tak, aby w niedalekiej przyszłości stał się on wydarzeniem bardzo ważnym nie tylko w mieście i regionie, ale co roku wyczekiwanym przez decydentów,  najważniejszych w kraju badaczy, analityków i publicystów ale i każdego polskiego patriotę.

Nie mniej uwagi chcemy poświęcić rozwijaniu projektów dokumentacyjno-wydawniczo-edukacyjnych, które wystartowały w ostatnich latach przy okazji Festiwalu (najbardziej z nich zaawansowany jest projekt Pierwsi Niepodlegli, startują właśnie PierwszeNumery.PL oraz Pierwsi Solidarni.pl), uzupełniając je komplementarnie o nowe przedsięwzięcia – serwisy internetowe: Wirtualna Encyklopedia Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej – Tarnopedia oraz towarzyszący jej serwis Tarnoviana.pl a także ogólnopolski portal „DziedziczyMY.ploraz Encyklopedię Dziedzictwa Lokalnego Lokalpedia.pl, powiązane z zasobami wszystkich innych serwisów internetowych administrowanych przez Fundację oraz jej partnerów. Lokalne serwisy internetowe, dokumentujące m.in. biogramy najwybitniejszych mieszkańców oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów Tarnowa i regionu, wspomagać mają także realizację – w realnej przestrzeni centrum miasta – koncepcji Panteonu Tarnowskiego.

W ramach drugiego filara aktywności udzielać chcemy natomiast wszelkiego możliwego wsparcia, w tym rzeczowego a w przyszłości także finansowego, aktywnym i twórczym, ale w jakiś sposób ograniczanym dotąd w swojej działalności, organizacjom i grupom nieformalnym działającym w naszym regionie. W sposób szczególny chcemy pomagać inicjatywom angażującym młodzież.

Już teraz nieodpłatnie użyczamy fundacyjne pomieszczenia i infrastrukturę kolejnym organizacjom, m.in. harcerzom z ZHR, strzelcom, rekonstruktorom, klubom historycznym,  Polskiemu Forum Ekologicznego i obywatelskim klubom dyskusyjnym. Dla wielu z tych grup i organizacji Katedralna 1 to już w tej chwili także konkretny, podstawowy adres ich działalności. Pozyskujemy do takiej, bardzo już bliskiej, współpracy kolejne środowiska, zapraszając do niej następnych – wszystkich, którzy sobie tego życzą.

Następnym, kolejnym krokiem będzie wspieranie niewielkimi grantami autononomicznych projektów i przedsięwzięć organizacji i grup, które wzbogacą koncepcję i program tarnowskiego Festiwalu Niepodległości.

Zobacz schemat działalności bieżącej Fundacji Pro Patria Semper oraz plan oparcia jej na dwóch filarach:

1/ rozwoju idei i zaplecza Festiwalu Niepodległości oraz komplementarnego systemu projektów własnych – edukacyjnych, dokumentacyjnych i medialnych – realizowanych lub zaplanowanych przez animatorów powołania Fundacji

oraz

2/ rozwoju płaszczyzn pomocy (infrastrukturalnej, rzeczowej i finansowej) dla innych organizacji i nieformalnych grup patriotycznych  regionu.

Comments are closed.