Działalność Fundacji oparta została o dwa równoważne filary jej aktywności.

W ramach pierwszego filara chcemy kontynuować i rozwijać tożsamościowe projekty, realizowane dotychczas – z pewnymi sukcesami na polach edukacji, nauki, promocji i kultury – przez animatorów powołania Fundacji.

Cyklem o wyjątkowym – dla urzeczywistnienia celów przyświecających Fundacji, ale także olbrzymim, a wciąż niewykorzystanym dla budowy mocnej marki Tarnowa – potencjale jest organizowany od 9 lat Festiwal Niepodległości. Obsługa cyklu oryginalnych przedsięwzięć realizowanych pod tym szyldem oraz ich systematyczny rozwój będą zatem obszarem pierwszorzędnej działalności Fundacji. Chcemy, aby ranga Festiwalu systematycznie wzrastała. Tak, aby w niedalekiej przyszłości stał się on wydarzeniem bardzo ważnym nie tylko w mieście i regionie, ale co roku wyczekiwanym przez decydentów oraz najważniejszych w kraju badaczy, analityków i publicystów.

Nie mniej uwagi chcemy poświęcić rozwijaniu projektów dokumentacyjno-wydawniczo-edukacyjnych, które wystartowały w ostatnich latach przy okazji Festiwalu (najbardziej z nich zaawansowany jest projekt Pierwsi Niepodlegli, startują właśnie PierwszeNumery.PL oraz Pierwsi Solidarni.pl), uzupełniając je komplementarnie o nowe przedsięwzięcia – serwisy internetowe: Wirtualna Encyklopedia Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej – Tarnopedia oraz towarzyszący jej serwis Tarnoviana.pl a także ogólnopolski portal „OkruchyPamieci.PL”, powiązany z zasobami wszystkich innych serwisów internetowych administrowanych przez Fundację oraz jej partnerów. Lokalne serwisy internetowe, dokumentujące m.in. biogramy najwybitniejszych mieszkańców oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów Tarnowa i regionu, wspomagać mają także realizację – w realnej przestrzeni centrum miasta – koncepcji Panteonu Tarnowskiego.

W ramach drugiego filara aktywności udzielać chcemy natomiast wszelkiego możliwego wsparcia, w tym rzeczowego a w przyszłości także finansowego, aktywnym i twórczym, ale w jakiś sposób ograniczanym dotąd w swojej działalności, organizacjom i grupom nieformalnym działającym w naszym regionie. W sposób szczególny chcemy pomagać inicjatywom angażującym młodzież.

Już teraz nieodpłatnie użyczamy fundacyjne pomieszczenia i infrastrukturę kolejnym organizacjom, m.in. harcerzom z ZHR, strzelcom, rekonstruktorom, klubom historycznym i klubom dyskusyjnym. Dla wielu z tych grup i organizacji Katedralna 1 to już w tej chwili także konkretny, podstawowy adres ich działalności. Pozyskujemy do takiej, bardzo już bliskiej, współpracy kolejne środowiska, zapraszając do niej następnych – wszystkich, którzy sobie tego życzą.

Następnym, kolejnym krokiem będzie wspieranie niewielkimi grantami autononomicznych projektów i przedsięwzięć organizacji i grup, które wzbogacą koncepcję i program tarnowskiego Festiwalu Niepodległości.

Zobacz schemat działalności bieżącej Fundacji Pro Patria Semper oraz plan oparcia jej na dwóch filarach:

1/ rozwoju komplementarnego systemu projektów własnych, realizowanych lub zaplanowanych przez animatorów powołania Fundacji

oraz

2/ rozwoju płaszczyzn pomocy (infrastrukturalnej, rzeczowej i finansowej) dla innych organizacji i nieformalnych grup patriotycznych z Tarnowa i regionu.

Comments are closed.