W związku ze zbliżającymi się obchodami lokalnego i ogólnopolskiego święta niepodległości, które odbędą się w sytuacji drastycznych ograniczeń w życiu publicznym, wynikających z panującej pandemii ale też w atmosferze protestów, wynikających z ostrych podziałów społecznych, środowiska skupione wokół organizatorów corocznego Festiwalu Niepodległości w Tarnowie, w tym największe żyjące lokalne autorytety – laureaci festiwalowych nagród – „Szabli Niepodległości” i „Ryngrafu Niepodległości” zwracają się do mieszkańców Tarnowa i okolic z bardzo ważnym apelem.

Mieszkańcy Tarnowa i okolic !

W tym niezwykłym, trudnym czasie, zwracamy się do Was z ważnym, wspólnotowym apelem.
Zbliża się cykl świątecznych wydarzeń, które od lat staraliśmy się przeżywać w Tarnowie w sposób szczególny.
30 października przypada oficjalne Święto Miasta „Tarnów Pierwsze Niepodległe” – Dzień Pamięci o Zwycięskim Zrywie Niepodległościowym z roku 1918, a 11 listopada, wraz z resztą Polski, celebrować będziemy najważniejsze dla niej – Narodowe Święto Niepodległości.
W tym roku, z powodu panującej pandemii i licznych ograniczeń w życiu publicznym, te ważne rocznice nie będą mogły mieć takiej oprawy i przebiegu jak zazwyczaj.
Dlatego zwracamy się do Was z gorącym apelem o uczczenie obu tych dat indywidualnie, ale powszechnie, poprzez wywieszenie na Waszych domach i na zewnątrz mieszkań biało – czerwonej flagi od 30 października do 11 listopada.
Zawieszając ją już pod koniec października i nie zdejmując między tymi datami, podkreślimy pionierski wkład naszej lokalnej wspólnoty w odzyskanie realnej niepodległości przez Polskę. To w Tarnowie, jako pierwszym, spełnione zostały marzenia kilku pokoleń naszych rodaków o państwie nareszcie wolnym od zaborców. Zademonstrujmy dumę z tego faktu. Świadomość tego dziedzictwa powinna łączyć nas – mieszkańców Tarnowa i ziemi tarnowskiej – ponad wszelkimi podziałami, pozwalając stawać się lepszymi Polakami i bliźnimi.
Tym aktem podkreślimy także, że mimo wielu wewnętrznych różnic a nawet konfliktów, szacunek dla narodowej wspólnoty i wspólnego państwa oraz dziedzictwa ciągle nas łączy.Jednocześnie zwracamy się do parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych, władz samorządowych i radnych wszystkich szczebli samorządu – od osiedlowego po wojewódzki, dyrektorów i kierowników wszystkich instytucji publicznych, proboszczów parafii, przedsiębiorców a także administratorów nieruchomości prywatnych i spółdzielczych oraz wszystkich innych zarządców budynków o aktywne, to jest czynne przyłączenie się do tego apelu.
Niech przestrzeń publiczną Tarnowa i okolic niezawodnie wypełnią pod koniec października flagi wywieszone na budynkach użyteczności publicznej i wzdłuż ulic. Niech powiewają nie tylko zresztą flagi narodowe, ale jeśli posiadacie, również te gminne lub powiatowe, szczególnie te zawierające herb Leliwa.
Prosimy, nie czekajcie w tym roku do listopada – wywieście te flagi przed 30 października !
Tarnów swoje lokalne święto przeżywa już wtedy a świąteczny, reflesyjny duch, powinien towarzyszyć nam do 11 listopada.
Nawiążmy do szlachetnej tradycji i spuścizny „Pierwszych Niepodległych”: niech sztafeta dołączania do zjednoczonej w niepodległym państwie narodowej wspólnoty, rozpocznie się jak przed stu dwu laty, od Tarnowa właśnie.

Płk Mieczysław Korczak, Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa, Laureat „Szabli Niepodległości” (2018)

Płk Zdzislaw Baszak, Laureat „Szabli Niepodległości” (2015)

Stanisława Wiatr – Partyka, Laureatka „Szabli Niepodległości” (2013)

dr Maria Żychowska, Laureatka „Szabli Niepodległości” (2016)

Karol Krasnodębski, Laureat „Szabli Niepodległości” (2017)

Elżbieta i Antoni Ziębowie, Laureaci „Ryngrafu Niepodległości” (2019)

Andrzej Olejnik, prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy”,Laureat „Ryngrafu Niepodległości” (2017)

chor. Roman Głowacki, Laureat „Ryngrafu Niepodległości” (2016)

Hubert Miękina, Laureat „Ryngrafu Niepodległości” (2018)

Ryszard Żądło, prezes okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przewodniczący Kapituły „Ryngraf Niepodległości”

Piotr Dziża, prezes Fundacji PRO PATRIA SEMPER, sekretarz Kapituły „Szabla Niepodległości”, dyrektor Festiwalu Niepodległości

Daniel Tymoszuk, przewodniczący Rady Fundacji PRO PATRIA SEMPER, członek Kapituły „Szabla Niepodległości” 

Comments are closed.