W ramach zakończonych właśnie konsultacji społecznych, złożyliśmy w tym tygodniu – w imieniu Fundacji – (obszerną) opinię w sprawie komunikatu Komisji Nazewnictwa d/s Ulic, Skwerów i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie, która zaproponowała bezprecedensową, hurtową ilość 26 upamiętnień dotyczących wyłącznie kobiet.

Nasze stanowisko w tej sprawie jest generalnie krytyczne. Pomysł hurtowo jednopłciowych upamiętnień uważamy za niemądry, dyskryminujący, antagonizujący lokalną wspólnotę, pozbawiony jakichkolwiek racjonalnych przesłanek.

Nie ograniczyliśmy się jednak tylko do opinii. Przy współpracy z kilkoma zainteresowanymi organizacjami i radami osiedli, zaproponowaliśmy liczne – i uzasadnione oraz osadzone w kontekście dotychczasowych nazw w danej okolicy, w przeciwieństwie do wniosku inicjatorów tego kuriozalnego pomysłu – zmiany na proponowanej liście lokalizacji upamiętnień. Kilka lokalizacji zostało zresztą nawet dodanych. Mamy bowiem nadzieję, że w wyniku konsultacji, w tym naszych konkretnych wniosków – w myśl zasady „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” – z pomysłu o fatalnej, ideologicznej genezie, wyłoni się łączący tarnowian ponad podziałami projekt uhonorowania nareszcie wielu wybitnych, znaczących osób i wydarzeń, które na upamiętnienie czekają w naszym mieście od wielu lat, a nawet dekad. I to ze względu na ich autentyczne dla całej wspólnoty zasługi i znaczenie dla niej, a nie ze względu na płeć.

Tutaj możecie się państwo zapoznać z tym obszernym dokumentem i naszymi propozycjami.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=241455764420816&id=107171021182625

Comments are closed.