W piątek 11 września oficjalnie zainaugurowaliśmy działalność Fundacji w lokalu przy ul. Katedralnej 1 w Tarnowie. Uroczystość, rozpoczęta od poświęcenia wnętrz przez ks. dr Ryszarda Banacha, zgromadziła kilkadziesiąt osób, w tym trzech parlamentarzystów, kilku duchownych, wielu radnych i innych oficjeli oraz społeczników, w tym szefów wielu organizacji patriotycznych z Tarnowa i okolic a także przedstawicieli kilku już korzystających z wnętrz Fundacji środowisk.

Misję Fundacji przybliżył zgromadzonym prezes zarządu Fundacji, Piotr Dziża, zapraszając do bliskiej współpracy w urzeczywistnieniu fundacyjnych celów.

W lokalu działa w tej chwili dziesięć grup i środowisk, m.in. harcerze z ZHR, strzelcy, dwie grupy rekonstrukcyjne, członkowie klubów edukacyjno-historycznych, Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych i Polski Klub Ekologiczny. Niektóre z tych grup po raz pierwszy posiadają fizyczny adres i miejsce cyklicznych spotkań, czy po prostu stałe miejsce do pracy organizacyjnej. Wnętrza i infrastrukra lokalu jest im udostępniana nieodpłatnie. Fundacja wsparła działalność kilku ze współpracujących stowarzyszeń niewielkimi donacjami.

Przy Katedralnej 1 powstaje także Biuro Organizacyjne Festiwalu Niepodległości – sztandarowej inicjatywy tarnowskich srodowisk patriotycznych, z dziewięcioletnią już tradycją. To wokół fundamentu, jaki stanowią festiwalowy szyld i wywodzące się z tej szlachetnej inicjatywy projekty dokumentacyjno- promocyjne, upamiętniajace najważniejsze wydarzenia i zapomnianych bohaterów lokalnej historii ostatniego stulecia, budowany jest potencjał Fundacji PRO PATRIA SEMPER.

Na razie zarząd Fundacji pełnić będzie co środę popołudniowe dyżury, od godziny 17:00 zapraszając w tym dniu wszystkich chętnych na dyskusje w ramach planowanego wkrótce cyklu spotkań, wykładów i debat pod nazwą Tarnowski Klub Dialogu. Z czasem, w roku 2021, częstotliwość dyżurów fundacyjnych i spotkań klubowych ma zostać zwiększona.

fot. Paweł Topolski

Comments are closed.