Niedawne tarnowskie obchody 80. rocznicy I Transportu Polek do KL Auschwitz, które współorganizowaliśmy, stały się okazją do spotkania przedstawicieli kilku organizacji więźniarskich w siedzibie naszej Fundacji. Wystosowaliśmy wspólny list-apel Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, Premiera RP dotyczący wsparcia działań na rzecz rzetelnego i niezakłamanego przekazu o polskiej martyrologii w KL Auschwitz i innych niemieckich obozach koncentracyjnych. Po pierwsze postulujemy nadanie obchodzonemu w dniu 14 czerwca Narodowemu Dnia Pamięci nazwy przewidzianej przez jego inicjatorów, czyli żyjących wtedy jeszcze więźniów, zrzeszonych w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich. Nazwa ta brzmieć powinna: NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH. Wyraźnie rozróżnia ona ofiary i sprawców. Postulujemy także powszechne eksponowanie symbolu, jakim oznakowano więźniów pierwszego transportu 14 czerwca 1940 r. z Tarnowa do KL Auschwitz, jako więźniów politycznych. Polscy patrioci, zaangażowani w ruch oporu przeciw totalitarnej machinie stanowili zdecydowaną większość w tej kategorii więźniów w niemieckich obozach. Wszystkim im kazano nosić czerwone trójkąty z literą P. Żaden inny symbol lepiej nie utożsamia męczeństwa naszych rodaków w tym piekle na ziemi, jakim były obozy koncentracyjne.

Odpowiedni apel, wraz dołączoną naklejką z tym znakiem, wystosowany zostanie także do parlamentarzystów i ludzi mediów przed zbliżającymi się czerwcowymi obchodami Narodowego Dnia Pamięci.

Comments are closed.